10 Ekim 2013 Perşembe

MÜZE TARİHİMüze tarihi incelendiğinde; geçmişte müzelerin ilk olarak kütüphane görevini üstlendiği bilinmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise koleksiyonlarına sanatsal nesnelerin girmesiyle birlikte bu değerli nesnelerin halka sunumu için kütüphanelerin içerisine vitrinler, dolaplar ve hatta mimari yapılarına yeni bir ekleme dahi yapılmıştır. Dolayısı ile "müze" teriminin eğitim ve nesnel içerikli objeleri daha iyi betimleyebileceği fark edildiğinde artık buna benzer kurumların isimleri “Müze” adını almıştır. Müze ve kütüphane yapılarının birbirlerinden hiçbir zaman kopmadığı ve ilim-irfan  bilgi merkezleri olarak tanımlandığı bilinmektedir. 
Tarihsel bir araştırma yapıldığında bilinen yazılı kaynaklarda belirtildiği üzere; Müze kurumunun ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktığı bilinmektedir (Altın çağ [8.-9. yy] olarak bilinen dönemdeki  Medreseler de bulunan yazılı kaynaklar ve Müslüman mucitlerin icatlarının sergilendiği salonları göz ardı edecek olursak). Rönesans döneminin ilk çeyreğinde yaşayan prenslere ait "Kunstkammern 've' Wunderkammern ', ismiyle anılan sanat odaları ve merak odaları müzeler için atılan ilk adım olarak kabul edilebilir.  İlk kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği tarihsel evrim de müzeler; güzel sanat eseri koleksiyonlarını sergilemekle birlikte koleksiyonlarına kattıkları kültürel nesneler sayesinde de kurumların halk ile etkileşimini mümkün kılan bir sosyal kurum haline gelmiştir. 1980'lerden sonra müze çalışmaları hızlı bir gelişme göstermiş ve müzeler hakkında bilimsel araştırmalar ve yayımlar artmıştır. Bu araştırmalarla birlikte müzeler kendi oluşum nedenlerini sorgular duruma gelmiştir ve sonucunda da müzelerin dışarıdan gelebilecek eleştirilere ve olumlu önerilere açık olmasını sağlamıştır. Özellikle son yıllarda 'Müzeler' bulunduğu coğrafi alanı evrensel bir simgeye dönüştüren 'küresel' bir kurum haline gelmiştir. 
Günümüzde "Müze; koleksiyon toplayan, onları biriktiren, muhafaza eden, sahip çıkan, sergiler düzenleyen, eğiten ve koleksiyonundaki nesnelerin bir sonraki kuşaklara ulaşmasını sağlayan kültür merkezleridir."

Hiç yorum yok: