2 Nisan 2010 Cuma

Gelenekten Çağdaşa:Modern Türk Sanatında Kültürel Bellek - İstanbul Modern Sanatlar Müzesi

Modern Türk Sanatımızın geleneklerimize bağlı olarak biçimlendiği tartışılmaz bir konudur. Mutlaka kendinden izler taşımaya da devam edecektir. Ancak “Gelenekten Çağdaşa” sergisi akıllarda birkaç soruyu da beraberinde getirmekte; acaba hat sanatı ya da minyatür sanatı ile oluşturulmuş tasarımlar bizim geleneğimizi ifade edebilir mi? Hat sanatından izler taşıyan her nesne geleneğimize ait bilgileri aktarmakta kullanılabilir mi? Herhangi bir nesnenin üzerine iliştirilmiş hat veya minyatür betimlemelerle geleneğimizi ifade etme yoluna gidilen bir sunum söz konusu. İşte bu nokta da tarihsel süreçle bir bağlantı kurmak gerekiyor ki geleneği ifade edebilsin.
Ayrıca serginin ismi çok iddialı ama aynı etkiyi sergi genelinde görmek pek mümkün değil. Sadece birkaç önemli sanatçının eseri serginin ismini ifade edebiliyor. Ancak onlarda kendi başlarına tüm sergiye yetmiyor. Diğer sanatçıların eserleri sadece seçtikleri materyallerle çağdaş olabilmiş. Serginin çoğunluğunu olumsuz sunumun oluşturması izleyicide olumsuz etkiler bırakmakla birlikte eleştirel bir yaklaşıma da neden olmaktadır. Sanatçılarımızın bu şekilde kötü ifade edildiğini görmek olsa olsa “Geleneksiz Çağdışı” olur.

Hiç yorum yok: